Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Máng đèn LED vòm phản quang

 • 1.195.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE436L72

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFE436L72 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 4x20W Hiệu suất: 95 lm/w Quang thông: 7600 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 80w+-8 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 935.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE336L54

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFH236 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 3x20W Hiệu suất: 95W Quang thông: 5700 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 60W+-6 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 594.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE236L36

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFE236L36 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 95lm/w Quang thông: 3800 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40w+-4 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 422.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE136L18

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFE136L18 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi,... Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 95 lm/w Quang thông: 1900 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 484.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE218L20

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFE218L20 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 95W Quang thông: 1900 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 278.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFE118L10

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFE118L10 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 95W Quang thông: 950 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 1.272.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC436L72

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC436L72 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi,... Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 4x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 8000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 80w+-8 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 1.020.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC336L54

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC336L54 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 3x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 6000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 60W+-6 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 694.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC236L36

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC236L36 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 2x20w Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 4000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40w+-4 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 441.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC136L18

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC136L18 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 1x20w Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20w+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 544.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC218L20

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC218L20 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 2x10w Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20w+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 333.000 đ

  Máng đèn LED có vòm phản quang PIFC118L10

  Bộ đèn có vòm phản quang PIFC118L10 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như tòa nhà, xưởng sản xuất chế biến thủy hải sản, nông sản, kho bãi…. Có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 1000 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
TOP