Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Máng đèn LED chống thấm, chống bụi

 • 2.033.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm, chống bụi PIFK236L36

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFK236L36 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các đường hầm hay garage. Chế độ bảo hành 2 năm.  Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 4000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40W+-4 Tuổi thọ: 25.000 giờ Bảo hành: 2 năm
  Xem thêm
 • 1.656.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm, chống bụi PIFK136L18

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFK136L18 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các đường hầm hay garage. Chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 25.000 giờ Bảo hành: 2 năm
  Xem thêm
 • 1.277.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm chống bụi PIFK218L20

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFK218L20 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các đường hầm hay garage. Chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 2000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 25.000 giờ Bảo hành: 2 năm
  Xem thêm
 • 1.024.000 đ

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFK118L10

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFK118L10 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các đường hầm hay garage. Chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 100 lm/w Quang thông: 1000lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 Tuổi thọ: 25.000 giờ Bảo hành: 2 năm
  Xem thêm
 • 525.000 đ

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI118L10

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI118L10 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho nơi làm việc, không gian sống. Ngoài ra, PIFI136L18 có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 930 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 735.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm, chống bụi PIFI136L18

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI136L18 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho nơi làm việc, không gian sống. Ngoài ra, PIFI136L18 có chế độ bảo hành 3 năm. Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 775.000 đ

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI218L20

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI218L20 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho nơi làm việc, không gian sống. Ngoài ra, PIFI218L20 có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 1.005.000 đ

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI236L36

  Bộ đèn chống thấm, chống bụi PIFI236L36 là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các đường hầm hay garage. Chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 3720 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40W+-4 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 1.253.000 đ

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH236L36

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH236L36 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 00C, ... Có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 2x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 3720 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 40W+-4 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 921.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm chống bụi PIFH136L18

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH136L18 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 00C, ... Có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 1x20W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 985.000 đ

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH218L20

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH218L20 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 00C, ... Có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 2x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 1860 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 20W+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
 • 611.000 đ

  Máng đèn LED chống thấm chống bụi PIFH118L10

  Bộ đèn chống thấm chống bụi PIFH118L10 Paragon là một trong những sản phẩm nổi bật của Paragon chuyên dùng cho các khu vực như garage, nhà kho, phân xưởng, nhà bếp, phòng tắm, phòng massage hoặc những nơi có nhiệt độ dưới 00C, ... Có chế độ bảo hành 2 năm. Loại bóng: 1x10W Hiệu suất: 93 lm/w Quang thông: 930 lm Nhiệt độ màu: 3000/4200/6500K Công suất: 10w+-2 Tuổi thọ: 50.000 giờ Bảo hành: 3 năm
  Xem thêm
TOP