Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Công Ty TNHH SX - TM Minh Hưng Long

Liên hệ

CÔNG TY TNHH SX - TM MINH HƯNG LONG

Địa chỉ: 241 Lý Thườngg Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM. 

Điện thoại: (84.28) 3863 3594 - (84.28) 3863 4270

Hotline: 09144 09142 

Fax: (84.28) 3836 1468

Email: info@paragon-led.com | Website: paragon-led.com

Làm lại
TOP